دیگ سنگی کاملا  دست ساز  برند کوهسنگی . تنها تولیدکننده برتر مشهد

تنظیمات نما

تصویر پس زیمنه تنها در حالت های جعبه ای،قاب بندی و گرد شده به نمایش در خواهد آمد