دیگ سنگی مدل چهار دسته . کوهسنگی تنها تولیدکننده بهترین دیگ های سنگی در مشهد

تنظیمات نما

تصویر پس زیمنه تنها در حالت های جعبه ای،قاب بندی و گرد شده به نمایش در خواهد آمد