دیزی سنگی رستوران های سنتی یک نفره ، دو نفره و ماهیتابه های سنگی 

تنظیمات نما

تصویر پس زیمنه تنها در حالت های جعبه ای،قاب بندی و گرد شده به نمایش در خواهد آمد